Month: June 2019

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM

Vấn đề sức khỏe ngày càng được mọi người quan tâm nhiều hơn, một phương án được lựa chọn tối ưu nhất là tham gia bảo hiểm. Cũng chính vì điều này mà rất nhiều các công ty bảo hiểm trong nước hay nước ngoài đầu tư xuất hiện...

Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nghĩa là gì

Hiện nay thế giới ngày càng phát triển, nhiều nước giao lưu mở rộng mối quan hệ thân thiết với nhau. Như Việt Nam có thể sang Mỹ du học, có thể sang Lào du học,… Và như lao động cũng vậy, ta cũng có thể đi xuất khẩu...