Image default
Tin tức

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN không?

Khấu trừ thuế là việc mà doanh nghiệp thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Khi đó, trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi mà khá nhiều kế toán đang quan tâm bên cạnh một số vấn đề như cách đăng ký nộp thuế điện tử trên Etax, cách nộp thuế điện tử, lỗi không cài đặt được HTKK… Những quy định về trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp sẽ được chia sẻ tới quý bạn đọc ngay sau đây.

Doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi trả các khoản thu nhập sau đây cho cá nhân:

1. Thu nhập của cá nhân không cư trú: DN trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập.

2. Thu nhập từ tiền công, tiền lương

– DN trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên, kể cả trường hợp cá nhân làm tại nhiều nơi.

– DN vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng.

– Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc ghi trên hợp đồng để tạm khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc từ 183 ngày trong năm) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

thuế TNCN

3. Thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; từ hoạt động cho tổ chức kinh tế thuê tài sản

– Công ty xổ số, bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp với số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

– Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập trên 100 triệu đồng/năm cho cá nhân cho thuê tài sản nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay.

4. Thu nhập từ đầu tư vốn

Doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân, trừ trường hợp cá nhân phải tự khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:

– Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán tiền cho cá nhân.

– Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân ủy thác danh mục đầu tư chứng khoán theo bảng phân bổ của công ty gửi ngân hàng lưu ký mà công ty mở tài khoản lưu ký.

Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế đối kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phạt đến 5 triệu đồng đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:

– Trường hợp chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

– Trường hợp chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng công ty cổ phần ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý Danh sách cổ đông thì công ty chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
Lưu ý: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty chứng khoán khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Related posts

Thuê dịch vụ chăm sóc người bệnh tại nhà & Những kinh nghiệm hữu ích mà bạn nên biết

Trần Hoài Phương

Những điều mà bạn nên biết về sàn gỗ Malaysia, vật liệu lát sàn được yêu thích nhất hiện nay

Trần Hoài Phương

Tìm người trông trẻ ngày tết – Nhu cầu rất phổ biến trong những ngày cuối năm

Trần Hoài Phương

Leave a Comment