Phạt đến 5 triệu đồng đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp tờ khai thuế đã được quy định rõ ràng, tuy nhiên, vì một số lý do chủ quan và hữu quan mà một số các doanh nghiệp vẫn chậm nộp hồ sơ khai thuế. Vậy, mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế này như thế nào?

Mức xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế đã được Bộ Tài chính quy định cụ thể tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

– Xử phạt cảnh cáo đối với các doanh nghiệp có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01-05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ…;

– Xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2 triệu đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

thời hạn nộp tờ khai thuế

+ Thứ nhất: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40-90 ngày;

+ Thứ hai: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 13 Thông tư;

+ Thứ ba: Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế);

+ Thứ tư: Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

https://blogvn-voting.com/so-sanh-noi-dung-tren-hoa-don-dien-tu-hop-le-va-hoa-don-giay/

Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Không áp dụng các mức xử phạt quy định Điều này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

Như vậy, nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế thì doanh nghiệp sẽ phải đối diện với mức xử phạt hành chính cao nhất lên đến 5 triệu đồng. Ngoài việc phải mất một khoản ngân sách không hề nhỏ để nộp phạt, việc nộp chậm so với thời hạn nộp tờ khai thuế còn ảnh hưởng lớn đến uy tín của các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ các quy định cụ thể để có thể tiến hành nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hoặc có thể tiến hành đăng ký nộp tờ khai thuế qua mạng để đảm bảo việc nộp tờ khai được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đúng thời hạn.

Với những chia sẻ trên đây, hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về hình thức xử phạt, các khung hình phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

https://blogvn-voting.com/

No votes yet.
Please wait...